Gemeenten

Boedel & Zo kan worden ingeschakeld door de gemeente indien een ontruiming noodzakelijk wordt geacht. Vaak komt het voor dat een woning wordt achtergelaten met de complete inboedel nog aanwezig. Boedel & Zo kan er zorg voor dragen dat u als gemeente niet met deze vervelende taak wordt opgescheept. Na uw opdracht tot ontruiming zal Boedel & Zo er zorg voor dragen dat de woning, binnen afzienbare tijd, aan u als gemeente wordt opgeleverd, zodat de woning weer verhuurd kan worden.
Vanzelfsprekend zal Boedel & Zo op een professionele en discrete wijze omgaan met alle materialen en de woning bezemschoon opleveren.
Indien gewenst is het ook mogelijk dat wij de inboedel opslaan.

Veiling en opkopen
Indien de boedel goederen met een hoge waarde bevat dan zullen deze goederen worden aangeboden aan een veilingbedrijf. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje veiling & opkoop. Those who have lost children from suicide and depression in the past sometimes lament that they may have possibly overlooked some subtle signs their kids were in trouble essaydragon.com